EVENT

แจกเงินรางวัล และ CASH รวมมากกว่า 15,000 บาท และของรางวัลอีกเพียบ

 

 

War of Emperium : Mini Season 2 แจกเงิน/Cash กว่า 15,000 และของรางวัลเพียบ

 

ไม่ต้องรอนานอีกต่อไป เล่นไว จบเร็ว ไม่ยิดเยื้อ พร้อมของรางวัล และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท วัดผลแค่เพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น

พร้อมระบบการลงทะเบียนรูปแบบใหม่ จัดตี้ เตรียมกิลให้พร้อม และลุยไปด้วยกันเลย!

 

War of Emperium : Mini Season 2

แจกเงินรางวัล และ Cash รวมมากกว่า 15,000 บาท

และไอเทม รวมถึง ของรางวัลอีกเพียบ

 

 

เริ่มกิจกรรม War of Emperium : Mini Season#2 ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

แบ่งออกเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนจากการครองปราสาท ซึงในครั้งนี้ปราสาท ทั้งหมด 4 หลังจะมีคะแนน 1 แต้มเท่ากันทุกหลัง

เพื่อเป็นการเพิ่มกลยุทธ์และเทคนิคในการเล่น โดยกำหนดปราสาทที่มีคะแนนในแต่ละวอร์ไว้ดังนี้

 

 

DATE CASTLE POINT REWARD

เสาร์ 26

พฤศจิกายน 2565

  • Lazreagues

  • Melcedez

  • Hohenschwangu

  • Red Palace

1

1

1

1

-

-

-

-

อังคาร 29

พฤศจิกายน 2565

  • Lazreagues

  • Melcedez

  • Hohenschwangu

  • Red Palace

1

1

1

1

-

-

-

-

พฤหัสบดี

1 ธันวาคม 2565

  • Lazreagues

  • Melcedez

  • Hohenschwangu

  • Red Palace

1

1

1

1

-

-

-

-


 

 

เงื่อนไขและกติกาการนับคะแนน

 

1, กิลวอร์เริ่มเวลา 21.00 ~ 22.00 (สุทธิเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม)

2, ในการแข่งขันกิจกรรม War of Emperium : Mini Season #2 นี้จะมีการเก็บคะแนนในรูปแบบดังนี้

  - ในวันวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ จะเป็นการเก็บคะแนนจากปราสาท War of Emperium (แบบเก่า)

  - จากปราสาทหลักทั้ง 4 เมือง (Prontera, Geffen, Payon,  Al de Baran) โดยครั้งนี้ทุก Agit จะมีคะแนน 1 แต้มเท่านั้น รวมทั้งสิ้น 4 ปราสาท 

3, หากกิลด์ใดสามารถครองปราสาทได้มากกว่า 1 หลัง จะนับคะแนนปราสาทที่มีคะแนนมากที่สุดเพียงหลังเดียว

   (คะแนนเท่ากัน ก็นับเพียงหลังเดียวเช่นกัน)

4, จะไม่มีการรีเซ็ตปราสาททั้งหมดระหว่างที่กิจกรรม War of Emperium : Mini Season #2 ยังดำเนินอยู่แต่อย่างใด

5, จำนวนสมาชิกในกิลสูงสุด 36 คน และไม่สามารถทำการจับพันธมิตรได้

6, ในช่วงเวลากิจกรรม สามารถทำการเก็บ Guild Tech ได้ และสามารถเปิด Treasure ได้ แต่ Guild Tech

   จะไม่ส่งผลต่อคะแนน War of Emperium : Mini Season #2

7, สามารถใช้งาน Guild Dungeon ได้

8, สามารถใช้สกิลเรียก Urgent Call ได้ใน Chapter นี้

9, ทีมงานจะทำการสรุปผลคะแนนให้ที่แฟนเพจ, เว็บไซต์หลัก หลังจากสิ้นสุดกิลวอร์ในแต่ละวัน (ภายใน 2-4 ชั่วโมง)

10, ตัวละครของผู้เล่นจะต้องทำการลงทะเบียนกิลด์ก่อนถึงจะสามารถเข้าร่วมกิลด์วอร์ได้

11, เมื่อการแข่งขันจบลง หากมีกิลด์ที่มีคะแนนเท่ากัน จะนำของรางวัลและเงินรางวัลมารวมกันแล้วหารเท่าๆ กัน หากของรางวัลชิ้นใด

      ไม่สามารถทำการหารได้ ทีมงานจะทำการพิจารณาเป็นรายการไป โดยไม่ให้ผู้เล่นเสียผลประโยชน์ และคำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

12, ทุกกิลด์ที่ทำการลงทะเบียนจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 7 คนขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ที่จะรับของรางวัล

13, หากตรวจพบกิลด์ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ระหว่างกิลด์วอร์มีสมาชิกไม่ถึง 7 คนตามเงื่อนไข หรือเป็นเพียงตัวละครที่ใส่มาปะปนเพื่อให้ครบจำนวน

     (โดยใช้ดุลพินิจของทีมงานในการตัดสิน) จะถือว่าถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัลทั้งหมดทันที

14, ทุกกิลด์ที่ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน จะต้องพร้อมเล่นภายใน 10 นาที หลังเวลา War of Emperium เริ่มขึ้น

     (ทีมงานมีสิทธิในการพิจรณาตัดคะแนน/ไม่นับคะแนน ในกรณีที่ไม่รักษาเวลาจากกรณีนี้)
 

 

เงื่อนไขการลงทะเบียน

 

1, ผู้เล่นต้องทำการลงทะเบียน โดยใช้ไอเทม  GVG Tournament Registration Ticket ก่อนถึงจะสามารถเข้าร่วมกิลด์วอร์ได้

2, ตัวละครที่ทำการลงทะเบียนด้วย GVG Tournament Registration Ticket ไปแล้ว จะไม่สามารถใช้ได้อีก เป็นระยะเวลา 7 วัน

3, ผู้เล่นสามารถหาซื้อ  GVG Tournament Registration Ticket ได้ที่ NPC : Tournament Registration

    พิกัด (Izlude x122 y206) และ  พิกัด (Prontera x150 y137)

 

   

                       Prontera (พิกัด 150 137) และ NPC : Tournament Registration

 

   

                               Izlude (พิกัด 122 206) และ NPC : Tournament Registration

 

   (GVG Tournament Registration Ticket)

 

 

เงินรางวัล และ Cash รวมมากกว่า 15,000 บาท

 

กิลที่เก็บคะแนนได้อันดับ 1-3 ของกิจกรรม War of Emperium : Mini Season #2

 

อันดับที่ 1 : เงินรางวัล 7,000 บาท

 

Casting Stone (Garment) x1

Critical Stone (Garment) x1

Master Booster Stone II (Upper) x1

Master Booster Stone II (Middle) x1

Master Booster Stone II (Lower) x1

Symbol of Agit Castle Box x5 ea

 

 

อันดับที่ 2 : เงินรางวัล 5,000 บาท

 

Casting Stone (Garment) x1

Critical Stone (Garment) x1

Master Booster Stone II (Upper) x1

Master Booster Stone II (Middle) x1

Master Booster Stone II (Lower) x1

Symbol of Agit Castle Box x3 ea

 

 

อันดับที่ 3 : เงินรางวัล 3,000 บาท

 

Minor Casting Stone (Garment) x1 

Critical Stone (Garment) x1

General Booster Stone II (Upper) x1

General Booster Stone II (Middle) x1

General Booster Stone II (Lower) x1

Symbol of Agit Castle Box x3 ea

 

 

รางวัลสมทบ : 5,000 Cash  ** สำหรับกิลด์ที่มีคะแนนแต่ไม่ติดอันดับใดๆ จะได้รับ 5,000 Cash : 1 คะแนน **

 

 


 

 

ตัวอย่างของรางวัล

 

 

 

Casting Stone(Garment)

 

 

Minor Casting Stone(Garment)

 

 

Critical Stone(Garment)

 

 

Master Booster Stone II(Lower)

 

 

Master Booster Stone II(Upper)

 

 

Master Booster Stone II(Middle)

 

 

Symbol of Agit Castle Box

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 

1, เงินรางวัลจะถูกส่งมอบไปยัง Master Guild ภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากการสุ่มจับรางวัลเสร็จสิ้น

2, ทีมงานสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของกิจกรรมบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3, การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด