EVENT

กิจกรรมเพิ่มค่าประสบการณ์ทั้ง EXP และ JOB

 

The Memory of Sarah ความทรงจำของซารา

 

The Memory of Sara ความทรงจำของซารา เป็นหนึ่งในดันเจี้ยนใหม่ที่ได้ทำการอัพเดทเข้ามาและเป็นดันเจี้ยนที่ให้ ค่าประสบการณ์

ทั้งในด้าน EXP และ JOB ซึงทำให้ผู้เล่นสามารถทำการลงไปเก็บเลเวลได้ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูพร้อมๆ กันได้เลยจ้า

 


ระยะเวลาของกิจกรรม

 

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 

 


รายละเอียดของกิจกรรม

 

ภายในช่วงเวลาของกิจกรรมผู้เล่นจะสามารถเดินทางเข้าร่วมดันเจี้ยน  The Memory of Sara ได้ที่เมือง Mid Camp

และเดินทางต่อเข้าไปใน รอยแยกมิติโดยใช้เครื่องเคลื่อนย้ายมิติ เมือทำการเข้ามายังรอบแยกมิติแล้ว 

 

               เมือง Midguard Camp
 

                 หน้าตา รอบแยกมิติ

 


เดินเข้ามาคุยกับ NPC : Advanturer Leon ที่อยู่ใน Dimensional Rift (พิกัด 130 , 107) เพื่อทำการรับเควส

 

 

NPC : Advanturer Leon

 


จากนั้นให้หัวหน้าปาร์ตี้ คุยกับ NPC : Dimensional Device ที่อยู่เหนือจาก NPC : Advanturer Leon และทำการสร้างรอยแยกมิติ

และจะสามารถเข้าสู่ The Memory of Sarah ความทรงจำของซารา ได้

 

 NPC : Dimensional Device


ตัวอย่างการสนทนา

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 

• จำกัดเลเวลขั้นต่ำในการเข้าดันเจี้ยน Faceworm Nest  : Lv.99 ขึ้นไป

• จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้ : ต้องมีตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

• หัวหน้าปาร์ตี้จะเป็นคนเปิดดันเจี้ยนได้คนเดี่ยวเท่านั้น

• ระยะเวลาจำกัด: 1 ชั่วโมง

• ระยะเวลาลงครั้งใหม่ : 20 ชั่วโมง

 


ภาพบรรยากาศ

 

  

    ฉากดำเนินเนื้อเรื่องภายในแผนที่ The Memory of Sarah
 

 

           ฉากดำเนินเนื้อเรื่องภายในแผนที่ The Memory of Sarah

 


หมายเหตุ

 

1. ทีมงานสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของกิจกรรมบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด