EVENT

กิจกรรมเสริมการออฟชั่นคอสตูมให้สำเร็จมากยิ่งขึ้น!

 

 

Progressive Transform Event การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของระบบคอสตูม

 

Progressive Transform Event การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของระบบคอสตูม เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เพื่อนๆ สามารถทำการออฟชั่นคอสตูม

ให้มีโอกาสสำเร็จมากยิ่งขึ้น อีกทั้งตัวระบบ Transform ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ไปดูรายละเอียดกันได้เลย!

 


ระยะเวลาของกิจกรรม

 

วันศุกร์ ที่ 5 พฤษาคม 2566 เวลา 12.00 - วันศุกร์ ที่ 19 พฤษาคม 2566 เวลา 09.00

 


รายละเอียดของกิจกรรม

 

1.) ในช่วงเวลาของกิจกรรม NPC : Designer Heidam ที่อยู่บริเวณเมือง Geffen (พิกัด 148 , 130) ทำการเพิ่มโอกาสสำเร็จดังนี้

 

   

                             Geffen (พิกัด 148 , 130)  และ หน้าตาของ NPC : Designer Heidam

 

• เพิ่มโอกาสสำเร็จในการ Enchants Costume (ส่วน Upper) จาก 70% เพิ่มขึ้นเป็น 95%
• เพิ่มโอกาสสำเร็จในการ Enchants Costume (ส่วน Middle) จาก 70% เพิ่มขึ้นเป็น 95%
• เพิ่มโอกาสสำเร็จในการ Enchants Costume (ส่วน Lower) จาก 70% เพิ่มขึ้นเป็น 95%
• เพิ่มโอกาสสำเร็จในการ Enchants Costume (ส่วน Garment) จาก 70% เพิ่มขึ้นเป็น 95%

 


2.) ในช่วงเวลาของกิจกรรม NPC : Transform Enchant ที่อยู่บริเวณเมือง Morocc (พิกัด 188 , 190) หากผู้เล่นทำการ

โอนย้ายสำเร็จ Costume (ต้นทาง) จะไม่สูญหาย ** แต่ออฟชั่นที่อยู่กับ Costume (ต้นทาง) จะหายทั้งหมด และ วัตถุดิบจะศูนย์หายทั้งหมดเช่นกัน  **

 

   

morocc (พิกัด 188 , 190) และ หน้าตาของ NPC : Transform Enchant

 


หมายเหตุ

 

1. ทีมงานสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของกิจกรรมบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด