EVENT

รายละเอียดกิจกรรมการผจญภัยกับดันเจี้ยนใหม่

 

 

การผจญภัยครั้งใหม่กับดันเจี้ยน Faceworm Nest

 

การผจญภัยครั้งใหม่กับดันเจี้ยน Faceworm Nest ที่มาให้ผู้เล่นได้ท้าทายความสามารถต่างๆ เพือพิชิต บอสตัวสุดท้าย

ดันเจี้ยนแห่งนี้ยังมี Rare item มากมาย ให้ผู้เล่นนั้นได้สะสมและตามหาไว้ครอบครอง ไปติดตามพร้อมๆ กันเลยจ้า

 


ระยะเวลาของกิจกรรม

 

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 เป็นต้นไป

 


รายละเอียดของกิจกรรม

 

ภายในช่วงเวลาของกิจกรรม ผู้เล่นจะสามารถเดินทางเข้าร่วมดันเจี้ยน Faceworm Nest ได้ที่เมือง Mid Camp

และเดินทางต่อเข้าไปใน รอยแยกมิติโดยใช้เครื่องเคลื่อนย้ายมิติ เมือทำการเข้ามายังรอบแยกมิติแล้ว

เดินเข้ามาคุยกับ NPC : Magic Scholar ที่อยู่ใน Dimensional Rift (พิกัด 80 , 60)

 

                     เมือง Midguard Camp

 

  

                               หน้าตา รอบแยกมิติ และ NPC : Magic Scholar ที่อยู่ใน Dimensional Rift (พิกัด 80 , 60)

 

          ตัวอย่างการสนทนากับ NPC

 


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 

• จำกัดเลเวลขั้นต่ำในการเข้าดันเจี้ยน Faceworm Nest  : Lv.140

• จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้ : ต้องมีตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

• หัวหน้าปาร์ตี้จะเป็นคนเปิดดันเจี้ยนได้คนเดี่ยวเท่านั้น

• ระยะเวลาจำกัด: 1 ชั่วโมง

• ระยะเวลาลงครั้งใหม่ : 23 ชั่วโมง

 


ภาพบรรยากาศ

 

  

           ฉากดำเนินเนื้อเรื่องภายในแผนที่ Faceworm Nest
 

 

  \

           ฉากดำเนินเนื้อเรื่องภายในแผนที่ Faceworm Nest

 

           ฉากดำเนินเนื้อเรื่องภายในแผนที่ Faceworm Nest 
 

 


หมายเหตุ

 

1. ทีมงานสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของกิจกรรมบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด